Zewnętrzne bufory rozmów

TeleBufor wraz z programem Telefony stanowi kompletny system taryfikacji połączeń telefonicznych, umożliwiający gromadzenie danych i rozliczanie użytkowników central abonenckich dowolnego typu.  Zastosowanie systemu powoduje natychmiastowe obniżenie należności za usługi telekomunikacyjne oraz dyscyplinuje pracowników. TeleBufor jest niewielkim (105x63x26 mm) urządzeniem elektronicznym podłączanym do centrali abonenckiej i dowolnego komputera. Działa w pełni automatycznie zapisując wszystkie informacje wysyłane przez centralę. Dzięki zastosowaniu TeleBufora nie ma potrzeby ciągłej pracy komputera lub drukarki. Pojemność TeleBufora zależy od jego wersji i typu centrali i wynosi od 6,500 do ponad 50,000 połączeń. Urządzenie wyposażone jest w dwa porty szeregowe RS-232. Do urządzenia dołączane jest oprogramowanie komunikacyjne dla systemu DOS oraz Windows służące do odczytu i analizy zgromadzonych w TeleBuforze danych. TeleBufor współpracuje z programem Telefony, jak również z programami firm trzecich.

Program Telefony służy do interpretacji raportów centrali oraz do ich pełnej i elastycznej taryfikacji. Umożliwia definiowanie dowolnej liczby taryf, stref telekomunikacyjnych, podział na typy linii zewnętrznych, obliczanie narzutu serwisowego oraz rozliczanie rozmów wg różnych kryteriów: numerów wewnętrznych, abonentów, stref taryfikacyjnych, wielkości należności, itp. Program w obecnej wersji nie posiada możliwości taryfikacji naliczania sekundowego. Program Telefony przeznaczony jest do pracy w środowisku Windows. Ponieważ był projektowany pod kątem starszych wersji systemu operacyjnego, na nowszych (szczególnie Windows Vista, 7) mogą zdarzyć się problemy związane z brakiem kompatybilności. Z tego powodu zalecamy instalację programu na starszych wersjach systemu Windows. Program jest niekompatybilny z systemami x64. Na program Telefony przysługuje 14-to dniowe prawo zwrotu.