Szpitalne systemy powiadamiania

Ascom Wireless Solutions oferuje szeroką gamę rozwiązań m.in. bezprzewodowej komunikacji głosowej, systemów pagingowych, telefonów DECT, systemów powiadamiania alarmowego oraz bezpiecznego przesyłania informacji. Ascom Wireless Solutions powstała w 1950 r. Jest ona obecnie liderem na rynku  w dziedzinie głosowej komunikacji bezprzewodowej dla przemysłu ciężkiego, chemicznego, samochodowego, papierniczego, hotelarskiego, dla przedsiębiorstw, zakładów opieki medycznej oraz zakładów karnych.

Ascom może zorganizować w szpitalu kompletnie zintegrowany system komunikacji, w którym wszystkie systemy (leczenia, zarządzania, finansów i techniczny) działają efektywnie razem. Szybsza reakcja umożliwia sprawny przepływ informacji i komunikację wewnątrz, ale przede wszystkim pomiędzy oddziałami, np. radiologii i laboratoriami. 

Ascom pomaga szpitalom zredukować ogólne koszty operacyjne i zwiększyć gwarantowaną jakość usług. Rozwiązania oferowane przez Ascom ułatwiają zarządzanie pracą specjalistów, upraszczają komunikację pomiędzy oddziałami i zapobiegają bezczynności personelu medycznego. Zapewniają jednolity przepływ informacji na terenie całego obiektu. Dzięki temu, pracownicy szpitala, mogą skupić się na swoich podstawowych  zadaniach – na pomaganiu pacjentom, a nie na poszukiwaniu informacji.

Zamel – Tablica sygnalizacyjna ST-01

Bazą całego systemu jest tablica sygnalizacyjna o pojemności 100 nadajników. Umieszczana ona jest w pomieszczeniach, w których przebywają osoby sprawujące opiekę nad pacjentami (dyżurka pielęgniarek, ambulatorium, itp). Do tablicy kierowane są drogą radiową wezwania od nadajników lub pilotów, umieszczonych w pobliżu pacjentów. Otrzymanie wezwania potwierdzane jest sygnalizacją dźwiękową i optyczną. Urządzenie zasilane jest napięciem obniżonym (poprzez zasilacz 230/15V DC). Ciągłość zasilania zapewniona jest poprzez zastosowanie wewnętrznej baterii, która zapewnia zasilanie tablicy po zaniku napięcia sieciowego

Zamel – Tablica sygnalizacyjna ST-02

Bazą całego systemu jest tablica sygnalizacyjna o pojemności 36 nadajników. Umieszczana ona jest w pomieszczeniach, w których przebywają osoby sprawujące opiekę nad pacjentami (dyżurka pielęgniarek, ambulatorium, itp). Do tablicy kierowane są drogą radiową wezwania od nadajników lub pilotów, umieszczonych w pobliżu pacjentów. Otrzymanie wezwania potwierdzane jest sygnalizacją dźwiękową i optyczną. Urządzenie zasilane jest napięciem obniżonym (poprzez zasilacz 230/15V DC). Ciągłość zasilania zapewniona jest poprzez zastosowanie wewnętrznej baterii, która zapewnia zasilanie tablicy po zaniku napięcia sieciowego.

Zamel – Pager – przenośny odbiornik sygnalizacyjny POS-216

Nowatorskim rozwiązaniem jest możliwość pracy w systemie przenośnego odbiornika sygnalizacyjnego (pagera) typu POS-216. Urządzenie to umożliwia otrzymywanie powiadomienia (wezwania) od pacjenta w dowolnym punkcie obiektu. Sygnał od nadajnika umocowanego w pobliżu pacjenta biegnie zarówno do tablicy sygnalizacyjnej, jak i do pagera. Rozwiązanie takie gwarantuje, że wezwanie pomocy zostanie zawsze odebrane, niezależnie od miejsca aktualnego przebywania osoby opiekującej się pacjentami. Do urządzenia można zaprogramować maksymalnie 100 nadajników. Przeglądać można 20 ostatnich zgłoszeń. Ilość pagerów pracujących w systemie jest nieograniczona. Pager posiada klips umożliwiający jego zamocowanie na przykład na pasku. Urządzenie zasilane jest standardowymi akumulatorami NiMH AAA 1,2V, posiada funkcję sygnalizacji rozładowania.

Zamel – Nadajnik stacjonarny klawiszowy NS/K-217

Nadajnik NS-K/217 jest urządzeniem do zabudowy natynkowej, wyposażonym w przycisk przywoławczy i przycisk kasujący. Po naciśnięciu przycisku przywoławczego umieszczonego na końcu przewodu, nadajnik wysyła co 30 sekund sygnał przywoławczy. Sygnał ten jest emitowany aż do momentu jego zresetowania, tj. naciśnięcia przycisku kasującego wbudowanego w nadajnik. Urządzenia zasilane są standardowymi bateriami 9V.

Zamel – Pilot dwuprzyciskowy P-207/2

Pilot typ P-207/2 – nadajnik przenośny, przeznaczony dla pacjentów o niższym stopniu upośledzenia lub zaawansowania choroby. Pilot P-207/2 ma formę minipilota. Urządzenia zasilane bateriami 12V. Piloty umożliwiają także wezwanie pomocy spoza budynku głównego, na przykład w przypadku spaceru pacjenta na terenie zewnętrznym, itp.