Slican - aplikacje

Slican ConfigMAN.admin

 • przyjazny graficzny interfejs użytkownika, widoczny na monitorze komputera
 • wygodny sposób konfiguracji abonentów, grup, translacji, wiązek
 • rozbudowany i elastyczny mechanizm wyboru najtańszej drogi połączenia (LCR)
 • zdalna (on-line) konfiguracja oraz serwisowanie centrali – dostęp za pomocą Internetu, po sieci LAN, przez modem oraz USB
 • możliwość pełnej konfiguracji systemu jak i telefonów systemowych wraz z wydrukiem etykiet (opisów) do przycisków telefonów
 • edycja publicznej i wewnętrznej książki telefonicznej wraz z możliwością wydruku książki
 • stopniowanie dostępu do serwera
 • monitor – kompleksowa diagnostyka stanu centrali i połączeń
 • automatyczna aktualizacja FirmWare przez

Slican ConfigMAN.user

 • przyjazny, graficzny interfejs użytkownika, widoczny na monitorze komputera
 • edycja i wydruk publicznej i wewnętrznej książki telefonicznej
 • edycja i wydruk etykietek pod przyciski telefonów systemowych
 • edycja większości ustawień w telefonach systemowych
 • edycja uprawnień / restrykcji poszczególnych użytkowników
 • edycja podstawowych ustawień grup (w tym konferencyjnych)
 • monitorowanie połączeń
 • przeglądanie infolinii Invenio
 • nagrywanie zapowiedzi

Slican SenderSMS

 • tworzenie kontaktów, grup kontaktów
 • szablony wiadomości (prywatne, publiczne)
 • personalizowanie wiadomości na podstawie pól kontaktu
 • automatyczne rejestrowanie i wyrejestrowanie kontaktu na podstawie przesłanego kodu SMS
 • obsługa polskich znaków diakrytycznych
 • wiadomości typu „flash”
 • rejestrowanie wiadomości przychodzących, wychodzących wraz z raportami doręczeń
 • zabezpieczenie przed wysłaniem wiadomości na wybrane numery (czarna lista)
 • import/eksport kontaktów
 • wielopoziomowy dostęp do aplikacji (administrator, zarządzający, obsługa)
 • obsługa wielu bramek GS

 • Działanie aplikacji SenderSMS jest licencjonowane i jej używanie wymaga wykupienia odpowiedniej licencji.

Slican ConsoleCTI

 • obsługi dużej ilości połączeń przychodzących przez wielu konsultantów
 • rozdziału ruchu na grupy połączeń w sprawie różnych zagadnień
 • zestawiania połączeń wychodzących z prezentacją jednym numerem
 • wspomagania w czynnościach odbierania, parkowania i przekazywania połączeń
 • prezentacji stanów połączeń (ruch przychodzący, wychodzący, zawieszony)
 • informacji o godzinie połączenia, czasie trwania, osobie odbierającej, sposobie obsługi i rodzaju połączenia
 • prezentacji stanów telefonów wewnętrznych (wolny, zajęty, DND)
 • identyfikacji dzwoniącego
 • zarządzania połączeniami zaparkowanymi
 • przeglądania książki numerów wewnętrznych, książki publicznej w centrali oraz historii połączeń nagrywania i odsłuchu przeprowadzonych konsultacji

Slican PhoneCTI

 • realizacja połączeń telefonicznych za pomocą komputera
 • Obsługa czatu i wiadomości sms
 • Flash SMS – wiadomość pojawia się na ekranie odbiorcy natychmiast po otrzymaniu – niezależnie od ustawień wiadomości w PhoneCTI
 • bezpieczny i funkcjonalny komunikator wewnętrzny
 • dostęp do najczęściej używanych funkcji PBX, np. nie przeszkadzać (DND) i usługi przekierowania (FWD)
 • obsługa linków „call to” w przeglądarkach
 • identyfikacja na podstawie PINu telefonu – administrator centrali nie zna haseł poszczególnych użytkowników
 • powiadomienie dźwiękowe o otrzymaniu wiad.
 • automatyczna informacja o dostępności abonenta, który był nieobecny lub zajęty – pop up
 • integracja książek telefonicznych zgromadzonych w serwerze i komputerze użytkownika programu
 • ikony statusu abonentów – dostępny / niedostępny / zajęty / niezalogowany / zaraz wracam i inne
 • opis wprowadzany przez użytkownika – możliwość wprowadzenia opisu określającego status biznesowy – zebranie / poza firmą / szkolenie i innych
 • grupy kontaktów wg działów / grup, kontakty prywatne i lista kontaktów ulubionych
 • obsługa numerów zastrzeżonych – prezentowana nazwa kontaktu bez jego numeru
 • historia połączeń, czatów, SMS
 • filtry wyszukiwania w historii połączeń

Slican WebCTI

 • obsługa połączeń telefonicznych za pomocą komputera lub telefonu GSM i przeglądarki
 • realizacja połączeń typu CallBack z telefonów MobilePhone
 • współpraca z telefonami typu softphone, telefonami cyfrowymi, IP oraz analogowymi
 • praca z dowolną przeglądarką – Internet Explorer, Chrome, Firefox
 • współpraca z dowolnym systemem operacyjnym telefonów GSM – Android™, Windows Mobile, iOS
 • dostęp do ustawień telefonu z komputera, telefonu GSM, tabletu czy innego terminala nie wymaga instalacji dedykowanej aplikacji PhoneCTI
 • intuicyjny zestaw narzędzi do programowania indywidualnych ustawień telefonu
 • dostęp do najczęściej używanych funkcji PBX – blokada telefonu, przywołanie konta, ustawienie budzika, przekierowanie na numer MobilePhone, przekierowania (FWD), usługa nie przeszkadzać (DND) oraz usługa „Jestem tam”
 • połączenia z dowolnym kontaktem z książki telefonicznej
 • uprawnienia Managera – zdalny dostęp do telefonu pracownika z licencją CTI.user w zakresie zmiany opisu telefonu, aktywacji / wyłączenia usług, możliwość przypisania do innego działu / grupy
 • identyfikacja na podstawie PINu telefonu – administrator centrali nie zna haseł poszczególnych użytkowników
 • informacja o bieżących kosztach połączeń, limitach na połączenia i doładowaniach
 • zdalny dostęp do firmowych / prywatnych książek telefonicznych
 • integracja książek telefonicznych zgromadzonych w serwerze i komputerze użytkownika
 • zaawansowane wyszukiwanie tekstów
 • grupy kontaktów wg działów / grup, kontakty prywatne i lista kontaktów ulubionych
 • obsługa numerów zastrzeżonych – prezentowana nazwa kontaktu bez jego numeru
 • opis wprowadzany przez użytkownika – możliwość wprowadzenia opisu określającego status biznesowy – zebranie / poza firmą / szkolenie i innych
 • możliwość dodawania kontaktów / działów/ grup
 • zdalny dostęp do pełnej historii połączeń
 • zdalny dostęp do zarejestrowanych nagrań w historii połączeń z możliwością odsłuchu online oraz pobrania pliku *.wav
 • filtry wyszukiwania w historii połączeń

Slican MobileCTI

 • współpraca z dowolnym systemem operacyjnym telefonów GSM – Android™, Windows Mobile, iOS
 • praca z dowolną przeglądarką zainstalowaną w smartfonie
 • dostęp do ustawień telefonu stacjonarnego
 • intuicyjne programowanie indywidualnych ustawień telefonu
 • dostęp do najczęściej używanych funkcji PBX np. przekierowania (FWD) i usługi nie przeszkadzać (DND)
 • przekierowanie na numer MobilePhone
 • połączenia z dowolnym kontaktem z książki telefonicznej
 • zdalny dostęp do firmowej i prywatnej książki telefonicznej
 • integracja książek telefonicznych zgromadzonych w serwerze i komputerze użytkownika
 • wyszukiwanie kontaktów z książek telefonicznych
 • obsługa numerów zastrzeżonych – prezentowana nazwa kontaktu bez

Slican BillingMAN.plus / BillingMAN

 • rozliczanie różnorodnych planów taryfowych: naliczanie impulsowe, sekundowe, opłaty inicjacyjne
 • możliwość naliczania dodatkowej marży do połączenia
 • praca na danych bieżących i archiwalnych
 • prezentacja wyników i poszczególnych zestawień w formie tabelarycznej
 • tworzenie mini billingów oraz pokazywanie szczegółów połączeń
 • łatwe grupowanie rozmów wg różnych kategorii – rodzaju połączeń, abonentów, grup
 • możliwość eksportu wykresów i zestawień do Excela
 • graficzna prezentacja wyników – wykresy pionowe, poziome i kołowe (BillingMAN.plus)
 • efektywny i różnorodny mechanizm filtrowania rozmów przychodzących i wychodzących
 • możliwość ukrycia części numeru w raportach i zestawieniach
 • stopniowanie dostępu do aplikacji

RecordMAN.server

RecordMAN.server zapewnia archiwizację nagranych rozmów telefonicznych na komputerze w sieci lokalnej, gdzie jedynym ograniczeniem wielkości archiwum jest pojemność twardego dysku. Program udostępnia nagrania do aplikacji RecordMAN.client zgodnie z uprawnieniami dla poszczególnych użytkowników.

RecordMAN.client

RecordMAN.client jest aplikacją do obsługi nagrań archiwizowanych za pomocą programu Slican RecordMAN.server. Poszczególni użytkownicy zgodnie ze swoimi uprawnieniami mogą wyszukiwać i odsłuchiwać nagrane rozmowy telefoniczne.  Po połączeniu się z serwerem aplikacja nie pobiera nagrań.

Cechy i zalety

 • bezpieczny dostęp – dostęp do nagrań chroniony jest hasłem, definiowanym przez użytkownika
 • szyfrowanie – nagrania pobierane do odsłuchu są szyfrowane, co zapobiega ich pobraniu i odtworzeniu przez nieupoważnione osoby
 • filtrowanie rozmowy wg. kryteriów – daty nagrania rozmowy, pory dnia (zakres godzin), numeru rozmówcy, rodzaju połączenia (wychodzące, przychodzące, wewnętrzne, tranzytowe), dowolnego wyrażenia tekstowego (np. nazwa pliku i jego zawartość)
 • wyszukiwanie i odsłuch nagranych rozmów telefonicznych zgodnie z uprawnieniami nadanymi przez administratora (np. nagrania własne, działu, dostęp do nagrań z dnia itd.)
 • możliwość eksportu rozmowy telefonicznej przez użytkownika
 • konfiguracja stanowisk RecordMAN.client, z których każde może mieć przydzielone indywidualne uprawnienia związane z dostępem do nagrań rozmów telefonicznych
 • praca w tle – jednoczesne użytkowanie innych programów