Panasonic

Centrala Pure IP KX-TDE100 jest zaawansowanym korporacyjnym

rozwiązaniem komunikacyjnym udostępniającym funkcje telefonii IP oraz
komunikację zarówno w lokalnych, jak i szerokopasmowych sieciach IP.
Wspierane przez najnowszą technologię SIP oraz wypełnione
rozbudowanymi aplikacjami biznesowymi centrale IP-PBX KX-TDE100
są przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw wymagających obsługi do 128 użytkowników.

Centrala Pure IP KX-TDE200 jest zaawansowanym korporacyjnym

rozwiązaniem komunikacyjnym udostępniającym funkcje telefonii IP oraz
komunikację zarówno w lokalnych, jak i szerokopasmowych sieciach IP.
Wspierane przez najnowszą technologię SIP oraz wypełnione
rozbudowanymi aplikacjami biznesowymi centrale IP-PBX KX-TDE200
są przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw wymagających obsługi do 256 użytkowników.

Centrala Pure IP KX-TDE600 jest zaawansowanym korporacyjnym
rozwiązaniem komunikacyjnym udostępniającym funkcje telefonii IP oraz
komunikację zarówno w lokalnych, jak i szerokopasmowych sieciach IP.
Wspierane przez najnowszą technologię SIP oraz wypełnione
rozbudowanymi aplikacjami biznesowymi centrale IP-PBX KX-TDE600
są przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw wymagających obsługi do 1100 użytkowników.
KX-NCP1000 jest zaawansowanym rozwiązaniem komunikacji zaprojektowanym w celu
umożliwienia przedsiębiorstwom uzyskania zintegrowanej komunikacji dzięki usprawnieniu
i udrożnieniu komunikacji biurowej dzięki wzbogaconym o funkcje prezentacji dostępności
aplikacjom użytkowym.
Jest to idealne rozwiązanie dla maksymalnie 100 użytkowników, wyposażone w funkcje poczty głosowej, obsługę telefonów cyfrowych
oraz IP, obsługę cyfrowych linii miejskich oraz sieciowych linii miejskich IP, a także aplikacji użytkowych.
KX-NCP500 jest zaawansowanym rozwiązaniem komunikacyjnym
zaprojektowanym w celu umożliwienia przedsiębiorstwom
uzyskania zintegrowanej komunikacji, dzięki usprawnieniu
i udrożnieniu komunikacji biurowej oraz wzbogaconym o funkcje
prezentacji dostępności aplikacjom użytkowym.
Jest to idealne rozwiązanie dla maksymalnie 144 użytkowników, wyposażone w funkcje poczty głosowej, obsługę telefonów
cyfrowych oraz IP, obsługę cyfrowych linii miejskich oraz linii zewnętrznych IP, a także aplikacji użytkowych.
PANASONIC KX-TDE100CE Centrala Pure IP

Centrala Pure IP KX-TDE100 jest zaawansowanym korporacyjnym rozwiązaniem komunikacyjnym udostępniającym funkcje telefonii IP oraz komunikację zarówno w lokalnych, jak i szerokopasmowych sieciach IP. Wspierane przez najnowszą technologię SIP oraz wypełnione rozbudowanymi aplikacjami biznesowymi centrale IP-PBX KX-TDE100 są przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw wymagających obsługi do 128 użytkowników.

PANASONIC KX-TDE200CE Centrala Pure IP

Centrala Pure IP KX-TDE200 jest zaawansowanym korporacyjnym rozwiązaniem komunikacyjnym udostępniającym funkcje telefonii IP oraz komunikację zarówno w lokalnych, jak i szerokopasmowych sieciach IP. Wspierane przez najnowszą technologię SIP oraz wypełnione rozbudowanymi aplikacjami biznesowymi centrale IP-PBX KX-TDE200 są przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw wymagających obsługi do 256 użytkowników.

PANASONIC KX-TDE600NE Centrala Pure IP

Centrala Pure IP KX-TDE600 jest zaawansowanym korporacyjnym
rozwiązaniem komunikacyjnym udostępniającym funkcje telefonii IP oraz komunikację zarówno w lokalnych, jak i szerokopasmowych sieciach IP. Wspierane przez najnowszą technologię SIP oraz wypełnione rozbudowanymi aplikacjami biznesowymi centrale IP-PBX KX-TDE600 są przeznaczone dla średnich i dużych przedsiębiorstw wymagających obsługi do 1100 użytkowników.

PANASONIC KX-NCP500NE Sieciowa platforma komunikacyjna

KX-NCP500 jest zaawansowanym rozwiązaniem komunikacyjnym zaprojektowanym w celu umożliwienia przedsiębiorstwom uzyskania zintegrowanej komunikacji, dzięki usprawnieniu i udrożnieniu komunikacji biurowej oraz wzbogaconym o funkcje prezentacji dostępności aplikacjom użytkowym. Jest to idealne rozwiązanie dla maksymalnie 144 użytkowników, wyposażone w funkcje poczty głosowej, obsługę telefonów cyfrowych oraz IP, obsługę cyfrowych linii miejskich oraz linii zewnętrznych IP, a także aplikacji użytkowych.

PANASONIC KX-NCP1000NE Sieciowa platforma komunikacyjna

KX-NCP1000 jest zaawansowanym rozwiązaniem komunikacji zaprojektowanym w celu umożliwienia przedsiębiorstwom uzyskania zintegrowanej komunikacji dzięki usprawnieniu i udrożnieniu komunikacji biurowej dzięki wzbogaconym o funkcje prezentacji dostępności aplikacjom użytkowym. Jest to idealne rozwiązanie dla maksymalnie 100 użytkowników, wyposażone w funkcje poczty głosowej, obsługę telefonów cyfrowych oraz IP, obsługę cyfrowych linii miejskich oraz sieciowych linii miejskich IP, a także aplikacji użytkowych.