ALCATEL OmniPCX Office

 • od 6 do 236 pracowników
 • zarządza Internetem, usługami głosowymi i przepływem danych
 • system typu „wszystko-w-jednym”
 • bardzo łatwy w użyciu, instalacji i utrzymaniu
 • prekonfigurowany i maksymalnie niezawodny
 • bardzo efektywny kosztowo
 • modularny i rozwojowy
 • system otwarty (Linux)
 • dla małych, którzy stają się dużymi
 • Posiada prostą ale potężną architekturę składającą się z modułów rack, kart i kluczy software’owych.

bezpieczny, współdzielony dostęp do Internetu, serwer e-mail, VoIP, infrastruktura i usługi LAN, CTI, zarządzanie rozmowami (wbudowany osobisty asystent i poczta głosowa, mobilność wewnątrz przedsiębiorstwa,…), serwer pocztowy(e-mail itd…).

 • Zintegrowane w OmniPCX Office switch-e LAN stanowią doskonały wybór dla małych i średnich przedsiębiorstw. 
 • Zaimplementowana w nich technologia fast Ethernet znacząco zwiększa wydajność sieci LAN, pozwalając pracownikom na przesyłanie dużych plików,
 • Dzięki funkcji „auto-sensing” detekcja szybkości przyłączonego urządzenia (10Mb/s / 100Mb/s) odbywa się automatycznie, bez potrzeby przeprowadzania dodatkowych czynności konfiguracyjnych.
 • od 8 do 84 porów
 • Karty LAN posiadają porty up-link
 • wbudowany serwer DHCP
 • dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • jednoczesny dostęp do Internetu przy wykorzystaniu pojedynczego konta u ISP
 • OmniPCX Office wspiera szeroki zakres interfejsów WAN, od 64kb/s ISDN do 2Mb/s z modemem ADSL
 • wbudowany certyfikowany firewall
 • wbudowany serwer proxy
 • zintegrowany serwer cache
 • serwer telefoniczny

OmniPCX Office obsługuje pełny zestaw urządzeń telefonii IP

IP Reflexes: pełna linia zintegrowanych aparatów IP, dzięki którym korzystanie z telefonii w sieci IP staje się proste i transparentne dla użytkownika

Fast IP Enabler: przystawka zamieniająca istniejące aparaty cyfrowe Reflexes w aparaty IP Reflexes

IP PIMphony: telefon programowy używający PIMphony basic, Pro lub Team zainstalowanych na multimedialnych komputerach w trybie IP.

Urządzenia H323: standardowe aparaty H323 lub dowolne komputery z odpowiednim oprogramowaniem H323 (np. Microsoft NetMeeting )

Jeśli Państwa firma posiada pracowników pracujących w domu lub innych zdalnych lokalizacjach, po zainstalowaniu OmniPCX Office będą oni mogli korzystać ze telefonii IP. Zdalne telefony IP są zarządzane przez serwer telefonii w siedzibie głównej i oferują tą samą funkcjonalność co telefony znajdujące się w centrali. Stałe łącze IP (linia dzierżawiona, IPVPN) jest dobrym rozwiązaniem łączącym lokalizacje generujące między sobą duży ruch głosowy, którego jakość jest znaczącym parametrem. Łącze internetowe będzie używane przez okazjonalnie nawiązujących połączenie pracowników zdalnych lub mobilnych, a OmniPCX VPN zagwarantuje bezpieczeństwo i tajność połączenia.

 • OmniPCX Office istnieje w 3 rozmiarach obudów (rack 1, 2 & 3)
 • pojemność systemu może zostać rozszerzona na zamówienie (poprzez zastosowanie dowolnej kombinacji każdego z 3 rodzajów obudów, aż do systemu składającego się z 3 modułów)
 • System został zaprojektowany tak, aby obudowy mogły być umieszczone jedna na drugiej (do trzech), lub zamontowane w standardowym, 19 calowej obudowie rack.

Alcatel 4400

 • od 50 do 32000
 • dla średnich i dużych przedsiębiorstw
 • model klient-serwer
 • każde połączenie zarządzane jest przez specjalny układ „C1” firmy Alcatel
 • umożliwia przepustowość do 8Mbit/s pomiędzy płytami, w przypadku połączenia szerokopasmowego ATM, te same łącza umożliwiają przepustowość do 622Mbit/s.

– Komunikowanie się drogą wąskopasmową i szerokopasmową;

– Obsługiwanie tradycyjnych usług głosowych;

– w przyszłości – komunikacja multimedialna.

– wysyłanie:każdy interfejs wysyła własne dane i kanały sygnałowe na wszystkie łącza,

– odbiór:każdy interfejs odbiera wszystkie kanały transmitowane przez inne interfejsy,a przetwarza te, które są dla niego przeznaczone,

– dla dowolnej liczby użytkowników ruch telekomunikacyjny o natężeniu jednego Erlanga, port nie ma możliwości zablokowania systemu,

– brak wspólnej szyny – brak problemów z połączeniem gdy wystąpił problem na jednym łączu,

– decentralizacja funkcji wszystkich interfejsów – komutacja, detekcja tonowa, konferencje wielostronne,detekcja Q23 i inne;

– decentralizacja zasilania wszystkich płyt, Wspólne napięcie 48V, poszczególne płyty przekształcają napięcie,

Niezależnie od wielkości konfiguracji, jednostka centralna jest zbudowana z jednej płyty CPU, obsługuje funkcje wspólne dla całego systemu i zarządza aplikacjami.

Generuje sygnały sterujące, taktujące itd. Zezwala poszczególnym interfejsom systemu na ładowanie procesów i danych. 

– zewnętrzny interfejs dla odtwarzania muzyki w tle(podczas oczekiwania na połączenie);

– generator tonowy MFQ23 dla linii NDDI;

– cztery interfejsy łączy V24 oraz jedno łącze Ethernet TCP\IP obsługujące dostęp do systemu.

– podtrzymywanie rozmów w toku;

– przekazywanie wstrzymanych rozmów zewnętrznych do operatora;

– ochrona przed błędami w funkcjonowaniu oprogramowania.

 Własny kontroler wejścia/wyjścia umożliwia współprace płyty CPU z interfejsami. Płyta CPU może zostać przyłączona do kontrolera wejścia/wyjścia o nazwie IO2, w przypadku gdy konfiguracja wymaga wykorzystania dodatkowych fizycznych lub logicznych interfejsów V24(najczęściej do zastosowań w hotelach lub szpitalach). Istnieje możliwość pracy systemu z dwiema CPU: aktywną oraz zapasową.

– dostęp do 30 kanałów V120 B (HDLC) – funkcja ta umożliwia logiczny dostęp do lokalnych aplikacji z zewnątrz;

– dwanaście portów V24 – umożliwia fizyczny dostęp do lokalnych aplikacji systemu z zewnątrz;

– przetwornik DC/DC do kontroli zasilania płyty;

– możliwa komutacje, koncentrację oraz transmisję pakietów danych X25

Występują trzy kategorie interfejsów:CPU/centralny serwer baz danych,interfejsy rozszerzeń i linii oraz pomocnicze płyty przeznaczone do obsługi wzajemnych połączeń i funkcji(np.pomoc głosowa).

– Interfejs ACT;

– protokół inicjujący skorelowany z płytą CPU(obecność płyty,adres itd);

– wymiana sygnałów z płytą CPU;

– komutacja układowa;

– detekcja tonowa i wieloczęstotliwościowa.

Wszystkie płyty wykorzystują do wytwarzania własnego napięcia potencjały 0V i 48V.

Wyróżnić możemy następujące typy interfejsów

Interfejsy wewnętrzne:

– połączenie z urządzeniami analogowymi – płyta Z

– połączenie dla systemu przywoławczego – płyta PAG

– połączenie z radiowymi stacjami przekaźnikowymi – płyta DECT

– połączenie dla cyfrowych terminali, adapterów i stacji operatorskich – płyta UA

– podłączenie urządzeń naszynie S0 bus – płyta BRA(1x2B+D) i płyta BPRA(1x30B+D i 3x2B+D);

Publiczne połączenia cyfrowe:

– publiczne, cyfrowe, 30-kanałowe PCM (2048kbit\s)

– połączenie dla dostępu podstawowego i pierwotnego z siecią publiczną ISDN – płyty BRA(1x2B+D), PRA(1x30B+D) i BPRA(1x30B+D i 3x2B+D)

– transmisja danych w pakietach w kanałach D sieci ISDN – płyty BRA, PRA i BPRA;

Prywatne połączenia cyfrowe:

– dzierżawione łącze cyfrowe z sygnalizacją dekadową, R2 lub wieloczęstotliwościową Q23 – płyta PCM

– połączenie z wykorzystaniem protokołu Alcatel ABC dla jednorodnych sieci prywatnych – płyty PRA i BPRA;

– połączenie z wykorzystaniem protokołu QSIG dla niejednorodnych sieci prywatnych – płyty PRA i BPRA;

Publiczne połączenia analogowe z publicznymi sieciami telefonicznymi – linie NDDI znajdujące się na półkach Crystal lub US;

Prywatne połączenia analogowe typu dzierżawione linie analogowe – linie EMTL2, L1TL4, ACTL2, znajdujące się na półkach Crystal lub US.