Elektroniczne woźne

TeleVox

Mikroprocesorowy zegar szkolny „Elektroniczna Woźna” spełnia podstawowe funkcje zegara (wskazywanie dokładnego czasu, bieżącej daty) oraz umożliwia automatyczne włączanie i wyłączanie dzwonków szkolnych z uwzględnieniem tzw. lekcji „skróconych”, dodatkowych krótkich dzwonków przed dzwonkami kończącymi lekcje i przerwy, oraz dni wolnych w całym roku szkolnym.

Sposób montażu zegara jest maksymalnie uproszczony i sprowadza się do zastąpienia istniejącego włącznika dzwonka Elektroniczną Woźną (specjalna funkcja umożliwia natychmiastowe włączenie dzwonka poza zaprogramowanym planem lekcji i przerw).

Zegar został skonstrowany w oparciu o nowoczesne układy elektroniczne firm Philips, Alps, Microchip. Sercem zegara jest 8-bitowy mikrokomputer jednoukładowy PCF 83C528 firmy Philips. Program zawarty w zewnętrznej nieulotnej pamięci EPROM zapewnia duże możliwości programowania zegara według indywidualnych potrzeb użytkownika przy jednoczesnej prostocie obsługi.

Za odmierzanie bieżącego czasu odpowiedzialny jest układ zegara czasu rzeczywistego PCF8583 firmy Philips. Układ ten zawiera również pamięć RAM, w której przechowywane są wszystkie dane zaprogramowane przez użytkownika. Technologia wykorzystana przy produkcji tego układu zapewnia bardzo mały pobór prądu, umożliwiający zastosowanie podtrzymania bateryjnego na wypadek zaniku napięcia w sieci energetycznej. Bateria litowa zasilająca układ PCF8583 zapewnia ciągłą pracę zegara oraz pamiętanie zaprogramowanych przez użytkownika danych przez co najmniej 5 lat przy braku zasilania z 220V (podczas podtrzymania bateryjnego wyświetlacz jest wygaszony oraz dzwonek nie jest załączany).

Elektroniczna Woźna posiada następujące możliwości

a) wyświetlanie czasu w formacie 24-godzinnym: godziny, minuty, sekundy;

b) wyświetlanie daty: dzień tygodnia, dzień miesiąca, miesiąc, rok; zegar posiada stuletni kalendarz automatyczne ustawiający dzień tygodnia na podstawie daty;

c) wybór długości lekcji w bieżącym dniu:

– lekcja normalna: zawsze 45 minut;

– lekcja tzw. „skrócona”: 1..60 minut;

– dzień wolny;

d) programowanie czasu trwania maksymalnie 18 przerw o długości 1..60 minut każda, niezależnie dla lekcji normalnych i „skróconych”;

e) ustawianie godziny i minuty rozpoczęcia pierwszej lekcji, niezależnie dla lekcji normalnych i dla lekcji „skróconych”, co razem z długościami wszystkich przerw określa rozkład lekcji w dniu nauki;

f) przeglądanie rozkładu lekcji;

g) dzwonienie tzw. dodatkowym (krótkim) dzwonkiem przed zakończeniem lekcji i przed zakończeniem przerwy z możliwością zaprogramowania wyprzedzenia z jakim dzwonek dodatkowy dzwoni przed dzwonkiem głównym w zakresie 0..10 minut (niezależnie dla lekcji i przerw);

h)  ustawianie czasu trwania dzwonka szkolnego w zakresie:

– dzwonek główny: 1..30 sekund;

– dzwonek dodatkowy: 0..30 sekund;

i) programowanie dni wolnych w całym roku szkolnym (od 1 września do 31 sierpnia); maksymalnie może być zaprogramowanych do 40 dni wolnych pojedynczych lub w bloku (np. ferie, wakacje); soboty i niedziele są traktowane jako dni wolne;

j) możliwość zmiany statusu dnia wolnego (np. sobota) na dzień nauki z lekcjami normalnymi lub „skróconymi”;

k) natychmiastowe włączenie dzwonka niezależnie od wszystkich zaprogramowanych ustawień.