Centrale Alarmowe DSC

DSC 1616

Centrala PC1616 firmy DSC jest najmniejszą centralą nowej serii Power, wykonaną w bezołowiowej technologii SMD. Przeznaczona jest do stosowania w obiektach takich jak mieszkania, sklepy czy biura. Centrala komunikuje się z modułami i klawiaturami przy użyciu 4-przewodowej magistrali KEYBUS. Podstawowa 6-liniowa konfiguracja PC1616 może być rozszerzona przewodowo do 16 linii przy użyciu modułu PC5108 oraz linii klawiaturowych. Rozbudowa może być realizowana także przy pomocy czujek bezprzewodowych nadzorowanych przez odbiornik bezprzewodowy RF5132, lub klawiaturę serii RFK55XX posiadającą wbudowany odbiornik radiowy. System może zostać podzielony na 2 niezależne podsystemy i posiada rejestr 500 zdarzeń. Do programowania oraz sterowania systemem mogą być używane zarówno wszystkie klawiatury poprzedniej serii Power, jak i klawiatury serii PK55XX i RFK55XX. W skład nowej serii klawiatur wchodzi klawiatura z wyświetlaczem LCD PK5500 z menu w 8 językach i globalnym statusem podsystemów, klawiatura ikonowa PK5501 oraz klawiatury diodowe PK5508 i PK5516. Wszystkie nowe klawiatury dostępne są w wersji RFK55XX z wbudowanym odbiornikiem radiowym. Dostępne są także klawiatury serii ekonomicznej – ikonowa LCD5511 oraz diodowa LED5511Z. W całym systemie może być podłączonych do 8 klawiatur. Każda klawiatura serii PK/RFK posiada możliwość zaprogramowania dodatkowego zacisku wejścia/wyjścia do pracy jako linia dozorowa, wyjście programowalne, lub czujnik niskiej temperatury.
Do systemu można podłączyć także dodatkowe moduły. Moduł PC5204 zawiera zasilacz systemowy 12V= o obciążalności 1A i cztery programowane wyjścia napięciowe PGM. PC5200 to moduł zasilacza w wersji bez wyjść programowalnych. Moduł wyjść PC5208 zawiera 8 programowalnych wyjść tranzystorowych o małej obciążalności prądowej. Moduł PC5400 (RS-232) przeznaczony jest do współpracy z drukarką szeregową.
Wbudowany dialer telefoniczny umożliwia komunikowanie się centrali ze stacją monitorowania w formatach impulsowych oraz automatycznych Contact ID i SIA FSK. Istnieje także możliwość wykorzystania formatów transmisji takich jak: „Powiadomienie osobiste” lub „Linia prywatna” umożliwiających komunikowanie się centrali bezpośrednio z numerem telefonu użytkownika. Przy użyciu modułów serii T-Link istnieje możliwość nadzoru i komunikacji z centralą poprzez sieć TCP/IP i Internet. Wszystkie centrale nowej serii Power posiadają identyczne zasady programowania, instalacji i obsługi jak w poprzedniej serii Power. Centrala posiada świadectwo kwalifikacyjne TECHOM klasy S.

DSC 1832

Centrala PC1832 firmy DSC jest podstawową centralą nowej serii Power, wykonaną w bezołowiowej technologii SMD. Przeznaczona jest do stosowania w domach jednorodzinnych, mieszkaniach, sklepach i biurach. Centrala komunikuje się z modułami i klawiaturami przy użyciu 4-przewodowej magistrali KEYBUS. Podstawowa 8-liniowa konfiguracja PC1832 może być rozszerzona przewodowo do 32 linii przy użyciu modułów PC5108 oraz linii klawiaturowych. Rozbudowa może być także realizowana przy pomocy czujek bezprzewodowych, nadzorowanych przez odbiornik bezprzewodowy RF5132, lub klawiaturę serii RFK55XX posiadającą wbudowany odbiornik radiowy. System może zostać podzielony na 4 niezależne podsystemy i posiada rejestr 500 zdarzeń. Do programowania oraz sterowania systemem mogą być używane zarówno wszystkie klawiatury starej serii Power, jak i nowa seria klawiatur PK55XX i RFK55XX. W skład nowej serii klawiatur wchodzi klawiatura z wyświetlaczem LCD PK5500 z menu w 8 językach i globalnym statusem podystemów, klawiatura ikonowa PK5501, oraz klawiatury diodowe PK5508 i PK5516. Wszystkie nowe klawiatury dostępne są w wersji RFK55XX z wbudowanym odbiornikiem radiowym. Dostępne są także klawiatury serii ekonomicznej – ikonowa LCD5511 oraz diodowa LED5511Z. W systemie może być podłączonych do 8 klawiatur. Każda klawiatura serii PK/RFK posiada możliwość zaprogramowania dodatkowego zacisku wejścia/wyjścia do pracy jako linia dozorowa, wyjście programowalne, lub czujnik niskiej temperatury.
Do systemu można podłączyć także dodatkowe moduły. Moduł PC5204 zawiera zasilacz systemowy 12V= o obciążalności 1,5A i cztery programowane wyjścia napięciowe PGM. PC5200 to moduł zasilacza w wersji bez wyjść programowalnych. Moduł wyjść PC5208 zawiera 8 programowalnych wyjść tranzystorowych o małej obciążalności prądowej. Moduł PC5400 (RS-232) przeznaczony jest do współpracy z drukarką szeregową.
Wbudowany dialer telefoniczny umożliwia komunikowanie się centrali ze stacją monitorowania w formatach impulsowych oraz automatycznych Contact ID i SIA FSK. Istnieje także możliwość wykorzystania formatów transmisji takich jak: „Powiadomienie osobiste” lub „Linia prywatna” umożliwiających komunikowanie się centrali bezpośrednio z numerem telefonu użytkownika. Przy użyciu modułów serii T-Link istnieje możliwość nadzoru i komunikacji z centralą poprzez sieć TCP/IP i Internet. Wszystkie centrale nowej serii Power posiadają identyczne zasady programowania, instalacji i obsługi jak w poprzedniej serii Power. Centrala posiada świadectwo kwalifikacyjne TECHOM klasy S.

DSC 4020A

Centrala PC4020A (wersja 3.3) jest najbardziej uniwersalną centralą produkowaną przez DSC. Bogactwo opcji programowania pozwala stosować PC4020A w różnego typu obiektach: przemysłowych, handlowych, biurowych, rezydencjalnych i innych. W systemie z centralą PC4020A może pracować wiele klawiatur i modułów przyłączonych do wspólnej 4-przewodowej magistrali COMBUS. Do płyty centrali można podłączyć 16 linii dozorowych. PC4020A może zostać rozszerzona przy użyciu modułów PC4108A (8 linii dozorowych) do konfiguracji maksymalnej o 128 liniach dozorowych. Rozbudowa może być realizowana także przy pomocy czujek adresowalnych lub bezprzewodowych. Linie mogą być dowolnie przydzielane do ośmiu w pełni niezależnych podsystemów. Do programowania oraz sterowania systemem służą klawiatury z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym LCD4501. Klawiatury instalowane są w dowolnym punkcie magistrali komunikacyjnej COMBUS. W systemie może być podłączonych do 16 klawiatur. Moduł PC4204CX zawiera zasilacz 12V prądu stałego o obciążalności 2.2A i cztery programowane wyjścia przekaźnikowe. PC4204CX może pełnić funkcję wzmacniacza sygnałów na magistrali COMBUS co pozwala na przedłużanie jej zasięgu. Moduł PC4216 zawiera 16 programowalnych wyjść tranzystorowych, które mogą sterować diodami tablicy synoptycznej lub innymi urządzeniami. W systemie mogą być zainstalowane 3 moduły PC4401 (RS-232) przeznaczone do współpracy z komputerem lub drukarką szeregową. Wbudowany dialer telefoniczny umożliwia przesyłanie kodów raportujących do stacji monitorowania. Centrala PC4020A współpracuje z modułem kontroli dostępu PC4820. Każdy moduł obsługuje 2 czytniki kart (np. magnetycznych lub zbliżeniowych).

DSC 6010

PC6010 firmy DSC jest centralą sygnalizacji włamania i napadu przeznaczoną do tworzenia rozbudowanych systemów alarmowych. Możliwość wyodrębnienia 32 w pełni niezależnych podsystemów, elastyczne przypisywanie linii, wyjść programowalnych i klawiatur pozwalają stosować centralę PC6010 w różnego typu obiektach: wojskowych, rządowych, dużych budynkach biurowych, i centrach handlowych. Łączność z modułami i klawiaturami systemu realizowana jest przez 4-przewodową magistralę komunikacyjną COMBUS. Transmisja danych jest szyfrowana przy użyciu klucza publicznego i prywatnego. Częstość zmiany klucza programuje instalator. Metoda ta jest często stosowana przez instytucje wojskowe, rządowe, oraz banki. Płyta główna wyposażona jest w zintegrowany cyfrowy dialer telefoniczny, zasilacz, łącze PC-LINK, 16 linii dozorowych, jedno wyjście sygnalizacji z nadzorem, oraz dwa wyjścia programowalne. Mimo rozbudowanego programu centralę można całkowicie zaprogramować oraz sterować jej działaniem poprzez klawiaturę z wyświetlaczem LCD PC6501. Wszystkie komunikaty wyświetlane są w języku polskim. Centrala ta charakteryzuje się zatrzaskowymi alarmami tzn. powrót linii po alarmie następuje po ręcznym skasowaniu alarmu przez ochronę. Powrót linii po alarmie nie następuje samoczynnie po zakończeniu sygnalizacji. Dlatego też powinna być stosowana w obiektach z 24h ochroną fizyczną. W jednym systemie mogą być podłączone maksimum 64 klawiatury. Podstawowa 16-liniowa konfiguracja PC6010 może być rozbudowywana przy użyciu modułów ekspanderów 8 linii dozorowych PC6108A, aż do 256 linii dozorowych. Zasilacz centrali dostarcza 1,7A prądu do czujników, klawiatur i modułów w systemie. Jeżeli do zasilania urządzeń dołączonych do systemu potrzebna jest większa wydajność prądowa zasilacza, należy zastosować dodatkowy moduł PC6204, który zawiera zasilacz 12V prądu stałego o obciążalności 2,2A i cztery programowane wyjścia przekaźnikowe 2A/30VDC. W jednym systemie może być zainstalowanych do 16 modułów PC6204. Moduł PC6204 zawiera też wzmacniacz sygnałów magistrali i może być używany do jej przedłużania ponad standardowe 300m. Do sterowania urządzeniami zewnętrznymi, np. tablicą synoptyczną lub radiowym zestawem nadawczym stosuje się ekspandery 16 wyjść tranzystorowych PC6216. Bieżące przesyłanie zdarzeń systemowych do drukarki umożliwia moduł transmisji szeregowej PC6400. Centrala PC6010 współpracuje z systemem kontroli dostępu. System ten budowany jest na bazie kontrolerów PC6820. Każdy moduł obsługuje 2 czytniki kart zbliżeniowych, lub magnetycznych. Każdy użytkownik może mieć przypisany kod i kartę. W wersji maksymalnie rozbudowanej mogą pracować 32 czytniki